wi_12.jpg
pasek.gif
BOR 80
Nawóz borowy zawierający znaczną ilość boru w postaci najlepiej przyswajalnej przez rośliny. Najbardziej przydatny przy dolistnym dokarmianiu roślin najbardziej wrażliwych na deficyt boru i reagujących na brak tego pierwiastka obniżką plonów i występowaniem szeregu chorób fizjologicznych. Należą do nich z roślin rolniczych burak cukrowy, rzepak i len; warzywnych -rośliny kapustne, buraki ćwikłowe, seler, cebula, pomidor i drzewa owocowe (zawiązywanie owoców, eliminacja przemiennego owocowania).  

Zasady stosowania
Bor.jpg
rośliny
termin zabiegu
ilość
 nawozu
litr / ha
ilość cieczy użytkowej
litr / ha
dodatek mocznika
kg / ha
ziemniaki
- przed zwarciem międzyrzędzi
2-3
200-300
do 15
burak cukrowy
i pastewny
- faza 6-10 dobrze rozwiniętych liści
- 10 dni później
2-4
2-4
200-300
do 15
do 15
rzepak, len, rzepik
- po osiągnięciu wysokości 30-40 cm
3-5
200-300
do 15
drzewa owocowe
- początek kwitnienia
- koniec opadania kwiatów
- po zbiorach przed opadnięciem liści
2
2
3-4
1000
do 3
warzywa w gruncie
- 8-12 dni później 3-4 zabiegi
2-3
300-400
do 5
kapustne
- faza 6-10 dobrze rozwiniętych liści
2-3
300-400
do 5
Nawóz konfekcjonowany
jest w opakowaniach
1, 5, 10, 20 l
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
 N
N-NO3
N-NH4
N-NH2
 P2O5 
 K2O
 CaO
 MgO
Na2O
 SO3 
 B
 Co
 Cu
 Fe
 Mn
 Mo
 Zn
 Ti
 Si
 SiO2 
 S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pasek2.gif
NAWOZY MIKROELEMENTOWE MONOSKŁADNIKOWE
Kielce