wi_11.jpg
pasek.gif
CYNK 100
Zalecany zwłaszcza dla roślin motylkowych i strączkowych (fasola, lucerna, koniczyna), kukurydzy, zbóż, ziemniaków i roślin sadowniczych oraz innych w przypadkach występowania objawów niedoboru cynku. Wykazuje niezwykłą efektywność działania i natychmiast likwiduje objawy niedoboru cynku. Łagodzi skutki czynników pogodowych ograniczających pobieranie składników pokarmowych przez korzeń (susza, zalanie korzeni wodą, zbyt niskie lub wysokie temperatury)

Zasady stosowania
Cynk100.jpg
rośliny
termin zabiegu
ilość
 nawozu
litr / ha
ilość cieczy użytkowej
litr / ha
dodatek mocznika
kg / ha
zboża
- połowa fazy krzewienia
1-2
200-300
do 15
ziemniaki
- 2-3 tygodnie po wschodach
- około 10 dni później
1-2
1-2
200-300
do 5
kukurydza
- 7-8 liści
- 10 dni później
2
2
200-300
do 5
do 5
motylkowe
- faza 6-8 liści rzeczywistych około 10 dni później
2
200-400
-
warzywa w gruncie
- 8 - 10 dobrze rozwiniętych liści
1
400-600
do 2
truskawka
- fazy wczesnego rozwoju
1
400-600
do 2
drzewa owocowe
- początek kwitnienia
- koniec opadania kwiatów
- po zbiorach przed opadnięciem liści
2
2
3-4
1000
do 1%
Nawóz konfekcjonowany
jest w opakowaniach
1, 5, 10, 20 l
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
 N
N-NO3
N-NH4
N-NH2
 P2O5 
 K2O
 CaO
 MgO
Na2O
 SO3 
 B
 Co
 Cu
 Fe
 Mn
 Mo
 Zn
 Ti
 Si
 SiO2 
 S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
pasek2.gif
NAWOZY MIKROELEMENTOWE MONOSKŁADNIKOWE
Kielce