wi_29.jpg
pasek.gif
eko-sloma.jpg
EKO SŁOMA
Nawóz zawiera także potas (K20) w ilości 1,2% Eko-Słoma zawiera wszystkie składniki (makro i mikroelementy) w ilościach i proporcjach sprzyjających mineralizacji słomy.
Działanie Eko-Słomy polega na przyspieszeniu mineralizacji słomy i ograniczeniu jej do kilku tygodni (pod warunkiem odpowiedniej wilgotności gleby). Prowadzi to do ustalenia sie w glebie równowagi między zawartością węgla i azotu i zwiększenia zawartości tego ostatniego. Zmineralizowana słoma wraz z magnezem i mikroelementami dostarczonymi wraz z eko-słomą wywrze korzystny efekt plonotwórczy w roku następnym.
 
Zasady stosowania
Pociąć pozostałą po zbiorze mechanicznym słomę na sieczkę długości max 10 cm rozrzucając ja równomiernie po polu rozrzuconą sieczkę spryskać nawozem eko-słomy w dawce od 6 do10/ha dla ewentulanego przyspieszenia mineralizacjio można dodatkowo zastosować RSM w dawce ok 60-70 kg, lub mocznik w dawce 50 kg na 1 ha.
Nawóz konfekcjonowany
jest w opakowaniach
1, 5, 10, 20 l
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
 N
N-NO3
N-NH4
N-NH2
 P2O5
 K2O
 CaO
 MgO
Na2O
 SO3 
 B
 Co
 Cu
 Fe
 Mn
 Mo
 Zn
 Ti
 Si
 SiO2 
 S
15
4,7
2,2
8,1
5
-
-
4
-
-
0,1
-
0,02
0,8
0,28
0,05
0,17
-
-
-
-
pasek2.gif
Kielce