wi_15.jpg
pasek.gif
FOSFORAN MONOPOTASOWY
Płynna mieszanka mikroskładników pokarmowych. Zawiera jedną z naj-bardziej dostępnych dla roślin form fosforu i szybko likwiduje objawy niedoboru tego składnika pokarmowego. Przy niedostatecznym nawożeniu doglebowym (zwłaszcza fosforem i potasem), natychmiast poprawia kondycję roślin, łagodząc skutki ich niedożywienia

Zasady stosowania
Fosforan-monopotasowy.jpg
rośliny
termin zabiegu
ilość nawozu
l / ha
ilość cieczy użytkowej litr/ ha
ilość zabiegów
warzywa polowe
- głównie wczesna wiosna
3 - 5
200-300
2 - 3 co 10 - 14 dni
uprawy sadownicze
- głównie wczesna wiosna
5-10
1000
2 co 12-14 dni
uprawy pod osłonami
- w przypadku niedoborów fosforu
1,5 do 2 % roztwór nawozu (1,5 do 2 litra) fosforanu na 100 litrów cieczy użytkowej
 2-4 co 10-14 dni
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
 N
N-NO3
N-NH4
N-NH2
 P2O5 
 K2O
 CaO
 MgO
Na2O
 SO3 
 B
 Co
 Cu
 Fe
 Mn
 Mo
 Zn
 Ti
 Si
 SiO2 
 S
 
 
 
 
11
8,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pasek2.gif
NAWOZY MAKROELEMENTOWE
Kielce
Nawóz konfekcjonowany
jest w opakowaniach
1, 5, 10, 20 l