wi_17.jpg
pasek.gif
Saletra Wapniowa
Płynna mieszanka mikroskładników pokarmowych. Zawiera jedną z najbardziej dostępnych dla roślin form wapnia. Szybko likwiduje objawy niedoboru tego składnika pokarmowego u roślin i związane z nimi choroby fizjologiczne, jak np. sucha zgnilizna wierzchołkowa u pomidora i papryki, czy gorzka plamistość podskórna u jabłek

Zasady stosowania
saletra-wapniowa.jpg
rośliny
termin zabiegu
ilość
nawozu
l / ha
ilość cieczy użytkowej
l / ha
dodatek mocznika 
kg / ha
jabłoń,
grusza
- od fazy zawiązania owoców do 2 tygodni przed zbiorem 3-6 opryski co 10-14 dni
6-8
1000
do 10
inne drzewa owocowe
- od fazy zawiązania owoców 3-4 zabiegi co 10-14 dni
5-7
1000
do 10
pomidor,
papryka pod osłonami
- od zapylenia do pierwszych owoców  3-4 zabiegów co 7-10 dni
po stosować stężenie 1-1,5 %, tj. 1-1,5 l nawozu na 100 l wody
do dokładne-go zwilże- nia liści
ogórek - uprawy polowe
- od fazy zawiązania owoców do pierwszych zbiorów 3-5 zabiegów co 7-10 dni
1,5-4
400-600
do 5
kapustne
- od 2 - 3 tygodni po posadzeniu rozsady - 3 do 4 zabiegów co 10-12 dni
2-6
400-600
do 5
inne warzywa
w gruncie
- od 2-3 tyg. po posadzeniu rozsady lub wykszt. się 2-go liścia dla roślin uprawianych z siewu 2-3 zabiegi co 10-14 dni
2-4
400-600
do 5
rośliny warzywne pod osłonami
- trzy tygodnie po posazdeniu rozsady lub wykszt. dwóch liści dla roślin uprawianych z siewu 2-3 zabiegi co 7-10 dni
stosować stężenie 0,5-1 %, tj. 0,5-1 l nawozu na 100 l wody
do dokładne-go zwilże- nia liści
truskawka
- w fazie wiązania owoców
2-3 zabiegi co 7-10 dni
3-4
400-600
do 3
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
 N
N-NO3
N-NH4
N-NH2
 P2O5 
 K2O
 CaO
 MgO
Na2O
 SO3 
 B
 Co
 Cu
 Fe
 Mn
 Mo
 Zn
 Ti
 Si
 SiO2 
 S
 
8,1
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pasek2.gif
DOLISTNE NAWOZY MIKROELEMENTOWE
Kielce
Nawóz konfekcjonowany
jest w opakowaniach
1, 5, 10, 20 l