wi_28.jpg
pasek.gif
SURFINIA, PETUNIA, KASKADIA
Roztwór nawozowy do zasilania pelargoni, surfini, petuni i kaskadii w doniczkach i skrzynkach balkonowych

Zasady stosowania
Surfinia.jpg
Uprawa
Termin rozpoczęcia zabiegu
Ilość nawozu litr/ha
Częstotliwość zabiegów
doniczkowa
- po dobrym przyjęciu się roślin do końca uprawy
2,5 - 5 ml na 1 litr wody
raz w tygodniu
skrzynki balkonowe
- po dobrym przyjęciu się roślin do końca uprawy
4 - 6,5 ml na 1 litr wody
co 3 -4 dni,
 nie rzadziej niż raz na tydzień
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m) - oraz w odpowiednich proporcjach komplet mikroelementów
 N
N-NO3
N-NH4
N-NH2
 P2O5
 K2O
 CaO
 MgO
Na2O
 SO3 
 B
 Co
 Cu
 Fe
 Mn
 Mo
 Zn
 Ti
 Si
 SiO2 
 S
5,1
3,0
1,2
0,9
5,1
9,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pasek2.gif
NAWOZY DLA DOMU I OGRODU
Kielce
Nawóz konfekcjonowany
jest w opakowaniach 1 l