wi_18.jpg
pasek.gif
WAPŃ + MIKRO
Roztwór azotanu wapnia z dodatkiem mocznika, magnezu i mikroskładników pokarmowych: Bor(B), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Cynk (Zn), stosowany dolistnie.

Zasady stosowania
wapn-i-mikro.jpg
uprawy
termin zabiegu
dawka w
l / ha
ilość cieczy użytkowej  
l / ha
ilość zabiegów
jabłonie grusze
5 do 8 zabiegów od przekwitnicia do zbiorów w   odstpach ok. 10-14 dni
3-5
1000
do 5
pomidory
papryka
3 - 4 opryski w okresie wiąznia owoców co 7-10 dni
- pod osłonami stosować w stężeniu 0,5% (500 ml nawozu na 100 l cieczy użytkowej)
- w gruncie stosować w stężeniu 1% (1 l nawozu na 100 l cieczy użytkowej)
kapustne
3 tygodnie po posadzeniu rozsady
3 opryski w odstpach 10-12 dni
2-3
2-3
300-400
300-400
do 2
do 2
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
 N
N-NO3
N-NH4
N-NH2
 P2O5 
 K2O
 CaO
 MgO
Na2O
 SO3 
 B
 Co
 Cu
 Fe
 Mn
 Mo
 Zn
 Ti
 Si
 SiO2 
 S
15
9,1
 
5,9
 
 
12,6
2,6
 
 
0,17
 
0,045
0,06
0,09
0,003
0,045
 
 
 
 
pasek2.gif
DOLISTNE NAWOZY MIKROELEMENTOWE
Kielce
Nawóz konfekcjonowany
jest w opakowaniach
1, 5, 10, 20 l