wi_16.jpg
pasek.gif
Wapno ROL
Nawóz mineralny głównei wapń przeznmaczon do dokarmiania roślin warzywniczych i sadowniczych. Zapobiega chorobom fizjologicznym wynikającym z niedoborów wapnia związanymi z małą ruchliwości: tego pierwiastka takim jak: sucha zgnilizna wierzchołkowa pomidora, brunatnienie róż kalafiora, gorzka plamistość, podskórna jabłek, pękanie owoców drzew pestkowych i innym

Zasady stosowania
wapnorol.jpg
rośliny
termin zabiegu
ilość nawozu
l / ha
ilość cieczy użytkowwej
l / ha
dodatek mocznika
 kg / ha
jabłoń, grusza
od fazy zawiązania owoców do 2 tygodni przed zbiorem 3-4 opryski co 10 - 14 dni
3,5-7
1000
do 10
inne drzewa
owocowe
począwszy od fazy zawiązania do 2 tygodni przed zbiorem 3- 4 opryski co 10 - 14 dni
3,5-5
1000
do 10
pomidor, papryka
od fazy wiązania owoców 3-4 zabiegi co 10-14 dni
w gruncie 1- 3,5 przy ewentualnym dodatku mocznika w ilości 3-5 kg/ha pod oslonami - w stężeniu 1% (1 l nawozu na 100 l wody) i ewentualnym dodatku mocznika w stężeniu do 0,5% (0,5 kg na 100 l wody)
kapustne
od 2 - 3 tygodni po posadzeniu rozsady - 3 do 4 zabiegów co 10-12 dni
3,5-6
400-600
do 10
inne warzywa w gruncie
od 2-3 tyg. po posadzeniu rozsady lub wykształceniu się 2-go liścia dla roślin uprawianych z siewu 2-3 zabiegi co 10-14 dni
2-3
400-600
do 3
rośliny rolnicze
w fazie intensywnego wzrostu 2-3 zabiegi co 7-10 dni
2
200-300
do 12
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
 N
N-NO3
N-NH4
N-NH2
 P2O5 
 K2O
 CaO
 MgO
Na2O
 SO3 
 B
 Co
 Cu
 Fe
 Mn
 Mo
 Zn
 Ti
 Si
 SiO2 
 S
 
 
 
 
 
 
14,8
 
 
 
 
 
 
0,02
0,01
 
0,004
 
 
 
 
pasek2.gif
DOLISTNE NAWOZY MIKROELEMENTOWE
Kielce
Nawóz konfekcjonowany
jest w opakowaniach
1, 5, 10, 20 l