wi_13.jpg
pasek.gif
Żelazo 100
Wykazuje niezwykłą efektywność działania i natychmiast likwiduje objawy niedoboru żelaza. Łagodzi skutki czynników pogodowych, ograniczających pobieranie składnik pokarmowych przez korzeń (susza, zalanie korzeni wodą, zbyt niskie lub wysokie temperatury). Zalecany dla roślin warzywnych i sado-wniczych oraz wszystkich podatnych na chlorozę żelazową.

Zasady stosowania
zelazo-100.jpg
rośliny
termin zabiegu
ilość
 nawozu
litr / ha
ilość cieczy użytkowej
litr / ha
dodatek mocznika
kg / ha
drzewa owocowe
- po kwitnieniu, 3 - 4, co 10 -14
2
1000
 do 0,5
krzewy owocowe
- po kwitnieniu 3 - 4 zabiegi co 10 - 14 dni
1
400-600
do 0,5
uprawy pod osłonami
- po dobrym przyjęciu się rozsady 3-4 zabiegi co ok 10 dni
stosować w stężeniu 0,2% (0,2 litra nawozu 100 l cieczy użytkowej), do dokładnego zwilżenia liści
surfinia, petunia, kaskadia
- po dobrym przyjęciu się roślin 3 - 4 zabiegi  co 7 - 10 dni
stosować w stężeniu 0,25% (0,25 litra nawozu 100 l cieczy użytkowej), do dokładnego zwilżenia liści
w przypadkach
wystąpienia chlorozy żelazowej
- uprawy pod osłonami - stosować w stężeniu 0,25 - 0,5% do dokładnego zwilżenia liści
- uprawy polowe - stosować w ilości 0,5 do 1l/ha, przy wydatku 200 - 300 l cieczy użytkowej
doglebowo
- do wysycania podłoży i ziem ogrodniczych - od 30 do 100 ml na 1 m2 podłoża w zależności od potrzeb roślin
Nawóz konfekcjonowany
jest w opakowaniach
1, 5, 10, 20 l
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
 N
N-NO3
N-NH4
N-NH2
 P2O5 
 K2O
 CaO
 MgO
Na2O
 SO3 
 B
 Co
 Cu
 Fe
 Mn
 Mo
 Zn
 Ti
 Si
 SiO2 
 S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
pasek2.gif
NAWOZY MIKROELEMENTOWE MONOSKŁADNIKOWE
Kielce