wi_21.jpg
pasek.gif
Rzepak-burak.jpg
rośliny
termin zabiegu
ilość
nawozu
litr / ha
ilość cieczy użytkowej
litr / ha
dodatek mocznika
kg / ha
burak cukrowy
i pastewny
- faza 6-10 dobrze rozwiniętych liści
- 10 dni później
- przed zwarciem rzędów
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
200-300
do 15
do 15
do 15
rzepak, len, rzepik
- po ruszeniu wegetacji wiosennej
- faza zwartego pąka
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
200-300
do 15
do 15
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
 N
N-NO3
N-NH4
N-NH2
 P2O5 
 K2O
 CaO
 MgO
Na2O
 SO3 
 B
 Co
 Cu
 Fe
 Mn
 Mo
 Zn
 Ti
 Si
 SiO2 
 S
4
 
 
 
 
 
 
5,6
 
5,8
0,55
 
0,16
0,16
1,18
0,004
0,79
 
 
 
 
pasek2.gif
DOLISTNE NAWOZY MIKROELEMENTOWE
Kielce
MIKRO ROL - burak, rzepak
Nawóz przeznaczony do dokarmiania dolistnego, dostosowany składem mikroelementowym do potrzeb buraka cukrowego / pastewnego, rzepaku (wysokie zawartości boru, manganu i cynku).

Zasady stosowania
Nawóz konfekcjonowany
jest w opakowaniach
1, 5, 10, 20 l