wi_09.jpg
pasek.gif
kukurydza.jpg
rośliny
termin zabiegu
ilość nawozu
litr / ha
ilość cieczy użytkowej
litr / ha
dodatek mocznika
kg / ha
zboża
- jesienią - początek krzewienia
2-3
200-300
do 2
kukurydza
- faza 7-8 liści
- po 7-10 dniach wykonać 3 zabiegi
1,5
1,5
200-300
do 15
do 15
rośliny motylkowe
i strączkowe
- faza 6-8 liści rzeczywistych
- 10 dni później
- przed kwitnieniem
1-2
1-2
1-2
200-300
-
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
 N
N-NO3
N-NH4
N-NH2
 P2O5 
 K2O
 CaO
 MgO
Na2O
 SO3 
 B
 Co
 Cu
 Fe
 Mn
 Mo
 Zn
 Ti
 Si
 SiO2 
 S
4
 
 
 
 
 
 
5,6
 
5,5
0,16
 
0,125
0,16
0,55
0,008
1,34
 
 
 
 
pasek2.gif
DOLISTNE NAWOZY MIKROELEMENTOWE
Kielce
MIKRO ROL - kukurydza
Nawóz przeznaczony do dokarmiania dolistnego, dostosowany składem mikroelementowym do potrzeb kukurydzy, roślin strączkowych (groch, peluszka, łubin, bób, bobik, wyka, saradela, soja, fasola) i motylkowych drobno-nasiennych (koniczyny, lucerna, esparceta, komonica, nostrzyk).

Zasady stosowania 
Nawóz konfekcjonowany
jest w opakowaniach
1, 5, 10, 20 l