pasek.gif
zboza.jpg
MIKRO ROL - zboża
Nawóz przeznaczony do dokarmiania dolistnego, dostosowany składem mikroelementowym do potrzeb roślin zbożowych (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies). Dzięki odpowiednio dobranym formom i pełnej chelatyzacji mikroelementów doskonale przyswajalny przez rośliny. 

Zasady stosowania
rośliny
termin zabiegu
ilość
nawozu
litr / ha
ilość cieczy użytkowej
litr / ha
dodatek mocznika
kg / ha
zboża
- wiosną - koniec krzewienia
- koniec strzelania w źdźbło
- kłoszenie
1,5-2,5
1,5-2,5
1,5-2,5
200-300
do 40
do 25
do 10
Nawóz konfekcjonowany
jest w opakowaniach
1, 5, 10, 20 l
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
 N
N-NO3
N-NH4
N-NH2
 P2O5 
 K2O
 CaO
 MgO
Na2O
 SO3 
 B
 Co
 Cu
 Fe
 Mn
 Mo
 Zn
 Ti
 Si
 SiO2 
 S
4
 
 
 
 
 
 
5,6
 
5,2
0,16
 
0,39
0,16
1,18
0,004
0,12
 
 
 
 
pasek2.gif
DOLISTNE NAWOZY MIKROELEMENTOWE
wi_07.jpg
Kielce