wi_08.jpg
pasek.gif
Nawóz mineralny - ZIEMNIAK
Nawóz przeznaczony do dokarmiania dolistnego, dostosowany składem mikroelementowym do potrzeb ziemniaka (wysokie zawartości boru, manganu i cynku). Dzięki odpowiednio dobranym formom i pełnej chelatyzacji mikroelementów doskonale przyswajalny przez rośliny. Poprawia stan odżywienia niemal natychmiast. Zwiększa ilość i jakość uzyskiwanych plonów oraz odporność roślin na choroby bakteryjne i grzybowe, a także inwazje niektórych szkodliwych owadów.

Zasady stosowania
Ziemniak.jpg
rośliny
termin zabiegu
ilość
 nawozu
litr / ha
ilość cieczy użytkowej
litr / ha
dodatek mocznika
kg / ha
ziemniak
- 2-3 tygodnie po wschodach
- przed kwitnieniem
- po wykształceniu zielonych jagód
1-2
1-2
1-2
200-300
do 12
Nawóz konfekcjonowany
jest w opakowaniach
1, 5, 10, 20 l
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
 N
N-NO3
N-NH4
N-NH2
 P2O5 
 K2O
 CaO
 MgO
Na2O
 SO3 
 B
 Co
 Cu
 Fe
 Mn
 Mo
 Zn
 Ti
 Si
 SiO2 
 S
4
 
 
 
 
 
 
5,6
 
5,8
0,55
 
0,16
0,16
1,18
0,004
0,79
 
 
 
 
pasek2.gif
DOLISTNE NAWOZY MIKROELEMENTOWE
Kielce