wi_23.jpg
pasek.gif
NAWÓZ DO IGLAKÓW
Nawóz do iglaków zawiera składniki pokarmowe w ilościach i wzajemnych proporcjach dostosowanych do wymagań pokarmowych drzew i krzewów iglastych. Formy użytych nawozów powodują bardzo dobrą ich dostępność dla roślin i utrzymanie właściwego dla roślin iglastych odczynu gleby.

Zasady stosowania
do-iglakow.jpg
przy wysadzaniu roślin do pojemników lub gleby 1 do 1,5 kg nawozu na 1 m2- 5m2 podłoża
przy produkcji sadzonek 0,3 do 0,5 kg na 1 m2 podłoża
przy nawożeniu roślin już rosnących
- pierwsza dawka, po wiosennym ruszeniu wegetacji
- druga dawka, w czerwcu
3,5 do 4 kg na 100m2
3,5 do 3,8 kg na 100m2
0,5 do 0,7 kg na 10m2
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
 N
N-NO3
N-NH4
N-NH2
 P2O5 
 K2O
 CaO
 MgO
Na2O
 SO3 
 B
 Co
 Cu
 Fe
 Mn
 Mo
 Zn
 Ti
 Si
 SiO2 
 S
12,5
5,1
9,5
-
7,4
12,5
-
3,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pasek2.gif
oferta
NAWOZY DLA DOMU I OGRODU
Kielce
Nawóz konfekcjonowany jest w opakowaniach 5, 10 kg