wi_27.jpg
pasek.gif
ROŚLINY ZIELONE
Roztwór nawozowy do zasilania roślin zielonych i ozdobnych w doniczkach, skrzynkach balkonowych i ogródkach przydomowych

Zasady stosowania
do-zielonych.jpg
Rośliny
Uprawa
Termin rozpoczęcia zabiegu
Ilość nawozu litr/ha
Częstotliwość
zabiegów
wszelkie
rośliny ozdobne zielone i doniczkowe
doniczkowa
- po dobrym przyjęciu się roślin do końca uprawy
2 - 2,5 ml na 1 I wody
2 ml na 1 l wodv
raz na tydzień
skrzynki balkonowe
- po dobrym przyjęciu się roślin do końca uprawy
3,5 - 5,5 ml na 1 I wody
raz na tydzień
ogródki działkowe
- dwa tygodnie po przyjęciu się rozsady lub ukazania się drugiego liścia dla roślin uprawianych z siewu do końca uprawy
30 - 55 ml na 10 l wody
w okresach, gdy rośliny wymagają podlewania
  pelargonia,  petunia,   surfinia,
kaskadia
doniczkowa
- po dobrym przyjęciu się roślin do końca uprawy
2,5 - 5,5 ml na 1 I wody
raz w tygodniu
skrzynka           balkonowa
- po dobrym przyjęciu się roślin do końca uprawy
4,5 - 7 ml na 1 l wody
co 3-4 dni nie
rzadziej niż
raz w tygodniu
Nawóz konfekcjonowany
jest w opakowaniach
  0,25, 1  l
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m) - oraz w odpowiednich proporcjach komplet mikroelementów
 N
N-NO5
N-NH4
N-NH2
 P2O5 
 K2O
 CaO
 MgO
Na2O
 SO3 
 B
 Co
 Cu
 Fe
 Mn
 Mo
 Zn
 Ti
 Si
 SiO2 
 S
5,1
1,7
0,5
2,9
5
8,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pasek2.gif
NAWOZY DLA DOMU I OGRODU
Kielce