wi_26.jpg
pasek.gif
pelargonia.png
PELARGONIA
Roztwór nawozowy do zasilania pelargoni w doniczkach i skrzynkach balkonowych

Zasady stosowania
Uprawa
Termin rozpoczęcia zabiegu
Ilość nawozu litr/ha
Częstotliwość
zabiegów
doniczkowa
- po dobrym przyjęciu się roślin do końca uprawy
2,5 - 4,5 ml na 1 litr wody
raz w tygodniu
skrzynki balkonowe
- po dobrym przyjęciu się     roślin do końca uprawy
3,5-5,5 ml na 1 litr wody
co 3 -4 dni, nie rzadziej niż
raz w tygodniu
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m) - oraz w odpowiednich proporcjach komplet mikroelementów
 N
N-NO3
N-NH4
N-NH2
 P2O5 
 K2O
 CaO
 MgO
Na2O
 SO3 
 B
 Co
 Cu
 Fe
 Mn
 Mo
 Zn
 Ti
 Si
 SiO2 
 S
6,0
3,15
1,45
1,4
5,1
9,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pasek2.gif
NAWOZY DLA DOMU I OGRODU
Kielce
Nawóz konfekcjonowany
jest w opakowaniach 1,  l