wi_04.jpg
pasek.gif
TOP FOSFOROWY NPK 15 - 50 - 2
Jest nawozem mającym zastosowanie do dokarmiania roślin we wczesnych fazach rozwojowych, gdy system korzeniowy nie jest jeszcze dobrze rozwinięty. Wpływa korzystnie na rozwój tego systemu i przyspiesza jego powstawanie. Jest szczególnie przydatny w warunkach niskich temperatur oraz na glebach zbyt kwaśnych lub zasadowych, ograniczających pobieranie fosforu. Zalecany jest do stosowania na świeżo posadzone rośliny i we wczesnym okresie kwitnienia w celu poprawy rozwoju kwiatów. Zastosowany w początkowym okresie tworzenia się bulw ziemniaków, przyspiesza ich rozwój i zwiększa plon. Bardzo przydatny w uprawie kukurydzy wrażliwej na niedobór fosforu.

Zasady stosowania
Fosforowy.jpg
Nawóz konfekcjonowany jest w opakowaniach
5, 10, 25 kg
Stosowanie doglebowe na podłożach tradycyjnych wraz z nawadnianiem kropelkowym
papryka pod osłonami
 - od 4 tygodni od wysadzenia rosady
nawóz w ilości od 1-1,5 kg/1000 l
pomidor  pod osłonami
 - od kwitnięcia 4 grona
nawóz w ilości od 1,5 - 2 kg/1000 l
ogórek
 - w pełni planowania
nawóz w ilości od 1,3 - 2 kg/1000 l
Inne rośliny  - W zależności od potrzeb pokarmowych, w okresie rozwoju wegetatywnego stosować od 0,6 - 1,5 kg nawozu na 1000 l pożywki (60-150 g na 100 l pożywki)

Nawóz należy stosować przemiennie z saletrą wapniową, lub wapniowo-magnezową firmy CHEMIROL
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
 N
N-NO3
N-NH4
N-NH2
 P2O5 
 K2O
 CaO
 MgO
Na2O
 SO3 
 B
 Co
 Cu
 Fe
 Mn
 Mo
 Zn
 Ti
 Si
 SiO2 
 S
15.5
 
11,5
4
50
2
 
0,3
 
 
0,03
 
0,05
0,01
0,05
0,001
0,05
 
 
 
 
pasek2.gif
NAWOZY STAŁE MIKROELEMENTOWE
Kielce
Rośliny
Termin zabiegu
ilość
 nawozu
kg / ha
ilość cieczy użytkowej
kg / ha
dodatek mocznika
kg / ha
zboża
- krzewienie (jesień)
- krzewienie (wiosna)
5
3 - 6
200-300
-
do 30
burak
- 6 - 8 dobrze wykształconych liści
5
200 - 300
 do 15
rzepak
- 5 - 6 liści właściwych
5
200-300
-
ziemniaki
- 2-3 tygodnie po wschodach
- przed kwitnieniem
- po wykształceniu zielonych jagód
5
5
5
200-300
do 18
do 18
do 18
kukurydza
- po wykształceniu 7-8 liści
- ok. 14 dniach później
5
5
200-300
do 18
do 18
truskawka
- po posadzeniu
4,5 - 5
400-600
-
drzewa owocowe
- tuż przed kwitnieneim 2 zabiegi co ok 7 dni
3 - 5
1000
-
por
- 6 tygodni po wschodach
5
400 - 600
-
warzywa strączkowe
- po kwitnieniu
5
400-600
-