wi_03-a.jpg
pasek.gif
TOP ZRÓWNOWAŻONY NPK 20-20-20
Służy do ogólnego dożywienia roślin, zwłaszcza w czasie ograniczonego pobierania, lub znacznego zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Przyspiesza wzrost przede wszystkim na glebach słabszych, bądź w przypadkach suszy lub innych rozwój, warunków powodujących zmniejszenie aktywności systemu korzeniowego. Polecany zwłaszcza w uprawie zbóż, truskawek, warzyw kapustnych i strączkowych oraz innych roślin wymagających przyspieszenia wzrostu. W zależności od dokarmianej rośliny stosowany jest w jednorazowych dawkach od 3 do 8 kg/ha. Zaleca się go stosować do fazy kwitnienia (z wyjątkiem drzew owocowych).
Zasady stosowania
zrownowazony.jpg
Rośliny
Termin zabiegu
ilość
nawozu
kg / ha
ilość cieczy użytkowej
kg / ha
dodatek mocznika
kg / ha
zboża
- krzewienie
- strzelania w źdźbło
4,5 - 80
3 - 6
200 - 300
do 30
do 15
burak
- 6 - 8 dobrzewykształconych liści
- 10 dni poniżej
3 - 6
3 - 6
200 - 300
 do 18
rzepak
- po ruszeniu wegetacji wiosennej
3 - 5
200 - 300
do 18
ziemniaki
- 2-3 tygodnie po wschodach
- 10 dni poniej
3 - 6
3 - 6
200 - 300
do 18
do 18
kukurydza
- po wykształceniu 7-8 liści
- ok. 14 dniach później
4,5 - 8
4,5 - 8
200 - 300
do 18
łąki i paskwiska
- po ruszeniu wegetacji wiosennej
- po każdym pokosie, lub wypasie,
  nie później niż 3 tygodnie przed następnym
4,5 - 8
4,5 - 8
200 - 300
do 18
do 18
truskawka
- przed kwitnieneim
- po kwitnieniu
- ok. 10 dni później
4,5 - 8
4,5 - 8
4,5 - 8
400 - 600
-
drzewa owocowe
- po kwitnieniu
- po ok. 14 dniach
3 - 5
3 - 5
1000
-
warzywa kapustne
- 3 tygodnie posadzeniu
- ok 10 dni później
3 - 6
3 - 6
400 - 600
-
ogórek
4 tygodnie po wsch. 2-4 zabiegi co 10-14 dni
3 - 5
400 - 500
-
pomidor, papryka
- 3 tygodnie po wsadzeniu
- ok 10 dni później
3 - 4
200 - 300
do 5
warzywa korzenne
- 3 tygodnie po wschodach
- ok 10 dni później
3 - 6
3 - 6
400 - 600
-
-
warzywa, cebulowe
- 4 tygodnie po wschodach
- po ok 7 dniach
3 - 6
3 - 6
300 - 400
-
-
warzywa strączkowe
- 3 tygodnie po wschodach
- po około 7 dniach
1,5
300 - 400
do 2
Nawóz konfekcjonowany jest w opakowaniach
 5, 10, 25 kg
Stosowanie doglebowe na podłożach tradycyjnych wraz z nawadnianiem kropelkowym
papryka pod osłonami
 - od 6-7 do 10 tygodnia od wysadzenia rosady
nawóz w ilości od 1,2 -1,5 kg/1000 l
pomidor  pod osłonami
 - do kwitnięcia 3 - 4 grona
nawóz w ilości od 1,35 - 1,5 kg/1000 l
ogórek
 -od 6 tygodnia od przyjęcia się rośin do fazy owocowania
nawóz w ilości od 1,4 -1,8 kg/1000 l
Inne rośliny  - W zależności od potrzeb pokarmowych, w okresie rozwoju wegetatywnego stosować od 0,6 - 1,5 kg nawozu na 1000 l pożywki (60-150 g na 100 l pożywki)

Nawóz należy stosować przemiennie z saletrą wapniową, lub wapniowo-magnezową firmy CHEMIROL
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
 N
N-NO3
N-NH4
N-NH2
 P2O5 
 K2O
 CaO
 MgO
Na2O
 SO3 
 B
 Co
 Cu
 Fe
 Mn
 Mo
 Zn
 Ti
 Si
 SiO2 
 S
20
4,3
2,4
13,3
20,0
20,0
 
0,3
 
 
0,03
 
0,05
0,01
 
0,001
0,05
 
 
 
 
Głównymi zaletami nawozów TOP są:
• wysoka koncentracja i czystość składników pokarmowych oraz pełna chelatyzacja zawartych w nawozach mikroelementów pokarmowych
• bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie i roztworach mocznika
• szybkie pobieranie przez rośliny
• natychmiastowe dokarmianie roślin i likwidacja występujących niedoborów (efekt widoczny po 1 - 2 dniach po zabiegu)
• aktywacja systemu korzeniowego (zwiększenie efektywności nawożenia doglebowego)
• podwyższenie wielkości i jakości plonów
• podwyższenie zdrowotności roślin i ich odporności na infekcje
• niższe gromadzenie szkodliwych dla zdrowia azotanów
• nie zapychanie dysz i przewodów opryskiwaczy
pasek2.gif
pasek.gif
NAWOZY STAŁE MIKROELEMENTOWE
Kielce